Köszönjük, hogy meglátogatod rendezvényünket, amelyhez ez úton is jó szórakozást kívánunk! Az esetleges félreértések elkerülése érdekében kérünk, olvasd el a rendezvény látogatóira vonatkozó szabályzatot! Köszönjük közreműködésedet!

Jegyvásárlás és belépés

 • Jegyeket a rendezvény helyszínén a beléptetésnél lehet megvásárolni. A jegyek ára 3000 Ft.
 • Aki részt kíván venni az eseményen, belépőt kell fizetnie, ez alól csak a meghívott vendégek, előadók, árusok és a rendezvény szervezői mentesülnek.
 • Az ár befizetésének ellenében a látogató belépésre jogosító karszalagot kap. Ez jól láthatóan viselni kell a csuklón és bármikor ellenőrizhető a biztonsági személyzet vagy a rendezvény szervezői által.
 • A karszalag csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, amennyiben az sérülésmentes, valamint ha a látogató elfogadta a rendezvény házirendjét és tudomásul veszi, hogy a szervezők annak betartását ellenőrzik.
 • Elveszett belépőjegyet a szervezők nem tudnak pótolni, sérült karszalagot nem tudnak cserélni.
 • A rendezvény zárása előtt egy órával a biztonsági személyzet lezárja a beléptetést, kérjük ezt vegyétek figyelembe!
 • A rendezvény versenyzőinek saját maguknak kell gondoskodniuk a jegyükről!

Tudnivalók a karszalagról

 • A karszalagot a csuklónál kell felhelyezni, szorosan, hogy ne lehessen átbújtatni a kézfejen. A lábra, felkarra, felhelyezett karszalag automatikusan érvénytelen, nincs mód a kicserélésére! 
 • Akármilyen cosplay jelmezed van, akkor sem rakhatod máshová a karszalagot!
 • A karszalag a rendezvényre korlátlan be- és kilépést biztosít, de minden egyes belépésnél újra fel kell mutatnod a biztonsági személyzetnek – nem a jegyárusítóknak!
 • A karszalag a felhelyezése után már nem átruházható!
 • A rendezvényre már nem lehet visszatérni, miután eltávolítottad a karszalagot!
 • A karszalag vízálló.
 • A túl laza, ragasztott, kapcsozott, stb. karszalag automatikusan érvénytelen, a szervezőknek nem áll módjában kicserélni!
 • Minden típusú karszalagra (vásárolt, vendég, kiállítói) vonatkoznak a leírtak!

Általános házirend

 • A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok megsértéséért járó következmények alól!
 • A szervezők és a biztonsági személyzet speciális megkülönböztető jelzést viselnek. Az utasításaikat feltétel nélkül követni kell. A rendzavarás kizárást és/vagy feljelentést vonhat maga után.
 • A szervező jogosult olyan személyeket kizárni a rendezvényről, akik megszegik a házirendet, más látogatókat a viselkedésükkel vagy megjelenésükkel zavarnak. Az így kizárt személyek semmilyen kárpótlásra nem jogosultak.
 • A rendezvény területére üveget vagy bármilyen veszélyes, sérülést okozható tárgyat bevinni tilos! A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a látogatók felelőtlen magatartásából erednek.
 • A látogatóknak követniük kell a szervezők utasításait, ha azok egyes helyszínek kiürítésére illetve bizonyos területek szabadon hagyására szólítják fel őket.
 • Kábítószer és más tudatmódosító-szerek birtoklása, fogyasztása vagy terjesztése a jelenleg hatályos törvények értelmében tilos és azonnali kizárást von maga után! A szervező köteles jelenteni minden egyes törvénysértést.
 • Állatok bevitele tilos.
 • A helyszínen a rendezvény ideje alatt büfé üzemel. A szeszes italok fogyasztása a rendezvény ideje alatt 18 éven felülieknek engedélyezett, amíg nem ütközik a fentebb említett kitételekkel.
 • A rendezvény területén az árusítás, szórólapozás illetve bármilyen reklámtevékenység szigorúan engedélyköteles. Ennek megszegése a rendezvényről való kizárást vonhatja maga után!
 • Ha bármiben is bizonytalan vagy akkor kérjük az infópultnál érdeklődj ami a ruhatár mellett található. Ne a szervezőktől illetve technikusoktól kérdezz!

Kiállítási tárgyak és interaktív eszközök

 • A kiállítási tárgyakhoz (jelmezek, fegyverek, díszletek, stb.) csak engedéllyel szabad hozzányúlni! Engedélyt a pultoknál lévő kiállítóktól kérhettek.
 • Az interaktív eszközök (egyes kiállítási tárgyak, társasjátékok, terepasztalok és tartozékaik, konzolok, mikrofonok, stb.) használatakor elvárt az odafigyelés, óvatosság és rendeltetés szerű használat!
 • Ha a kiállítási tárgyakban, technikai vagy interaktív eszközökben használat során anyagi kár keletkezik, a keletkezett kárt az okozónak vagy törvényes képviselőjének kötelessége megtéríteni!

Színpadi fellépés

 • A színpadra csak a szervezők beleegyezésével, illetve tudomásával lehet fellépni.
 • A tisztaságra figyeljetek, sáros lábbal fellépni tilos, illetve nem lehet felvinni semmilyen olyan anyagot, ami beszennyezi a színpadot.
 • A színpadi előadásoknál figyeljetek egymásra, tánc, illetve megrendezett harcművészeti előadások alatt szerzett sérülésekért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

Média szabályzat

A rendezvény helyszínén a hang- és képrögzítés megengedett az alábbi feltételekkel:

 • A öltözőkben, illemhelyeknél és a látogatók elől lezárt területeken tilos bármilyen fényképező, kamera, illetve hangrögzítésre alkalmas eszköz használata!
 • A szervezői szobában és környékén, illetve a technikai részlegeken a hang és képrögzítés szigorúan engedélyköteles. Csak az erre kijelölt személyek számára engedélyezett.
 • A rendezvényen készült összes kép és hanganyag a rendezvény szervezőinek tulajdonát képezi, felhasználásuk az ő engedélyükkel lehetséges!
 • A rendezvény szervezői előzetes hozzájárulásukat adják a rendezvényen készült videó-, hang- és képfelvételeket a látogatók magáncélokra való felhasználásához, beleértve az internetes közzétételt is.
 • A rendezvényen készült összes kép és hanganyag internetes vagy nyomtatott (újságok, magazinok, TV, rádió) médiában való megjelentetése, illetve bármilyen reklámanyagként való felhasználása csak a szervezők beleegyezésével engedélyezett! A szervezők fenntartják a jogot, hogy ezt a felhatalmazást indokolt esetben visszavonják.
 • A rendezvény látogatói elfogadják, hogy a rendezvény ideje alatt róluk kép- és/vagy hanganyagok készülhetnek. Az ebből fakadó problémák miatt kártérítési igény nem nyújtható be! Ha valaki panaszt szeretne tenni a róla készült, illetve megjelentetett felvételek kapcsán, ezt csak és kizárólag emailben, az [email protected] címen teheti meg. Kérjük, feltétlenül tüntesse fel a polgári nevét és a pontos, érthető indoklást is!

Öltözködésre vonatkozó általános szabályok

 • Ha valakinek az öltözéke zavarja a többi látogatót, az általános házirend szabályai értelmében felszólítást kap, hogy öltözzön át és/vagy hagyja el a rendezvény területét.
 • Ez alól a cosplayversenyzők és a meghívott vendégek sem mentesülnek!
 • Az intim területek takarása kötelező (általános fürdőruha engedélyezett bizonyos esetekben) és kérjük, mindenki figyeljen az alapvető higiéniára!

Fegyverek és kellékek a jelmezekhez

A látogatónak minden olyan tárgy viselése, amelyek személyekben vagy a berendezésben kárt okozhat, valamint fegyverként alkalmazható, szigorúan tilos.

Tételesen az alábbiak:

 • Valódi kardok, kések, töltött lőfegyverek, szúrásra és vágásra alkalmas tárgyak, illetve méretükből, állapotukból vagy tömegükből eredően veszélyesek.
  Amelyek megfelelnek ezek a meghatározásoknak, a biztonsági személyzetnek illetve a szervezőségnek joga van elkobozni és elzárni addig, amíg a látogató elhagyja a rendezvény helyszínét. Amennyiben a személy ellenkezik ezek átadásánál, az általános házirendben foglaltak alapján kizárhatják a rendezvényről.
 • Fentebb említett korlátozás alól mentesülnek azok a személyek, akiknek a szervezők külön engedélyt adtak (például harcművészeti bemutatóban résztvevők, cosplayesek, stb.)

Károkozás

 • Ha a rendezvény területén bármiben anyagi kár keletkezik, a keletkezett kárt az okozónak vagy törvényes képviselőjének kötelessége megtéríteni!